Kampaň - Fiktívne voľby 29.11.-2.12.2010

Aj Ty si sa mohol zapojiť do volieb a ukázať, že aj mladí ľudia bez volebného práva majú svoj názor. Od 29.11.2010 - 2.12.2010 prebiehali na školách fiktívne voľby, kde si mohol zvoliť svojich kandidátov do svojej žiackej školskej rady. Voľby pre mladých na jednotlivých školách boli súčasťou projektu pod názvom "Pod jednou strechou", ktorý sa realizuje vďaka finančnej podpore MŠ SR. Do hlasovacej urny padal hlasovací lístok svojho víťaza, ktorého si volič zakrúžkoval tajným hlasovaním. Cieľom bolo motivovať mladých ľudí k účasti na voľbách, podporiť ich zodpovednosť za dianie v meste a vytvoriť dobrú spoluprácu pre ďalšiu spoločnú realizáciu mnohých aktivít pre Mesto Stará Ľubovňa. Realizátorom projektu je Centrum voľného času a Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa. Celkový počet hlasujúcich voličov 80 a zapojili sa 2 stredné školy. Od víťazov očakávame dobrú spoluprácu a ešte lepšie nápady. FOTOGALÉRIA