O projekte Dobrovoľníctvo² a EX dobrovoľníctvo

V rámci projektu sa uskutoční medzinárodná konferencia.

Termín: 21.-25.9.2011

Cieľ:
- propagácia a motivácia k dobrovoľníctvu
- know how - výmena skúseností a metód
- možnosti a podmienky dobrovoľníctva v rámci EÚ

Účasť: Slovensko, Portugalsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Nemecko, Španielsko

Projekt podporený: programom EÚ - EACEA - Europe for Citizns Programme

Projekt sa realizuje v spolupráci s Vidieckou asociáciou mládeže (VAM).