Prípravné stretnutie - 13.12.2010

Mládežníci, zástupcovia z Mládežníckeho parlamentu Stará Ľubovňa sa stretli na prípravnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 13.12.2010 v priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni za účelom vyhodnotenia ankety, jej grafickej a ústnej podobe, vyhodnotilo sa ďalej stretnutie s poslancami MsZ a taktiež kampaň fiktívne voľby. Zhodnotili sa klady a zápory plánovaných a zrealizovaných aktivít. Ukončenie záverečnej správy realizovaného projektu malo neskutočne pozitívny význam v pracovnom tíme.