Stretnutie EX DOBROVOĽNÍKOV

V dňoch 21.-24.9.2011 sa v Starej Ľubovni stretli dobrovoľníci grantového programu EÚ MLÁDEŽ V AKCII. AKCIA A2 - Európska dobrovoľná služba. Cieľom stretnutia bolo šíriť získané skúsenosti a zručnosti z dobrovoľníckej služby medzi mladými ľuďmi a verejnosťou na miestnej a regionálnej úrovni.
Projekt podporený európskou komisiou EACEA-YOUTH IN ACTIN