Strategické plánovanie – 12.12.2009 ( Nowy Sacz – Stará Ľubovňa )

Cieľom stretnutia bol spoločný tréning, zameraný na tému strategického plánovania účastníkov projektu Rozuzlenie. Hlavným cieľom bolo podať základné informácie, naučiť ich akčne a strategický plánovať v tíme, nájsť spoločný systém navrhovaných spoločných aktivít. Podarilo sa vytvoriť pracovný tím z poľskej a slovenskej strany, ktorí sa vďaka tréningu naučili zvládať prácu v tíme, objasnili si základné pojmy strategického plánovania organizácie a mládežníckych skupín, dozvedeli sa čo je to strategický plánovať a aké kroky počas plánovania musia zvládnuť. Spoločne plánovaná aktivita s názvom Konferencia, otvorila nový rozmer prípravy akčného plánovania, ktorá bola realizovaná začiatkom februára. Výsledky strategického plánu a očakávania mladých v pracovných skupinách mali pozitívny charakter.