O projekte EX-VOL STRUCTURE SLOVAKIA

Termín: 22.-24.9.2011

Ciele stretnutia:
- šírenie myšlienky Európskej dobrovoľníckej služby (EDS)
- význam dobrovoľníctva
- prínos a hodnoty neformálneho vzdelávania
- interkultúrne učenie
- sieťovanie európskych dobrovoľníkov

Účasť: Slovensko, Francúzsko, Španielsko, Turecko, Lotyšsko, Nemecko, Belgicko, Portugalsko.

Projekt podporený európskou komisiou EACEA-YOUTH THE HEAD OF UNIT