Seminár o dobrovoľníctve - 21.-24.9.2011

V dňoch 21.-24.9.2011 sa uskutočnil v Starej Ľubovni seminár zameraný na výmenu skúsenosti s dobrovoľníctvom. 30 zástupcov OZ, inštitúcií pracujúcich s deťmi, mládežou a dobrovoľníkmi, hovorilo o práci s dobrovoľníkmi na medzinárodnej a lokálnej úrovni.
Stretnutie sa organizovalo v rámci Európskeho roku dobrovoľníctva a bolo súčasťou aktivít vyhlásených počas dní dobrovoľníctva.

Projekt podporený MŠVV a Š SR , PROGRAMY ADAM