O projekte

 

Mesto Stará Ľubovňa, ako vedúci partner v spolupráci s Mestom Gmina Rabka Zdroj z Poľskej republiky začalo 16. septembra realizáciu aktivít projektu:
Projekt Kocka je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 formou regionálnej investičnej pomoci a pomoci de minimis. Oprávnené výdavky nášho Mesta sú vo výške 449 698,50 eur. Spolufinancovanie projektu je vo výške 240 738,50 eur, čo predstavuje 53,61 % z celkovej sumy. Národné spolufinancovanie je 208 328,50 eur. Vlastné zdroje Mesta Stará Ľubovňa sú vo výške 203 698,50 eur. V rámci projektu sa zrekonštruovala budova kina v Starej Ľubovni a v poľskej Gmina Rabka Zdroj. Kino Tatra v Starej Ľubovni je v plnej prevádzke od 10. októbra 2015.

Mesto Stará Ľubovňa