Hodnotiaca konferencia - 22.-24.4.2010

Hodnotiaca konferencia sa konala 22.-24.4.2010 v priestoroch Centra voľného času v Starej Ľubovni. Vďaka grantovému programu EÚ Mládež v akcii, ktorý trvá od 1.2.2009 pod názvom Rozuzlenie sa zišli zástupcovia a pozvaní hostia štyroch partnerských miest: Kežmarok, Nowy Sacz, Nowy Targ a Stará Ľubovňa. Zhodnotili prácu svojich už zrealizovaných aktivít, ktoré mali samozrejme svoj cieľ. Všetko sa začalo interkultúrnym večerom, ktorým sa prelomili komunikačné bariéry, mladí sa osmelili a začali sa spolu zabávať. Zároveň si vymieňali skúseností v praktickom cvičení, kde si osvojovali svoje manažérske schopností a zručností. Režisérmi večera boli mladí z mládežníckych parlamentov partnerských miest. Hlavným cieľom konferencie bola práca v štyroch zmiešaných skupinách na témy: aktívna participácia a čo všetko s ňou súvisí, podpora participácie mladých ľudí v médiách, informovanosť mladých, komunikácia so samosprávou, ktoré viedli facilitátori. Výsledkom pracovných skupín boli návrhy na skvalitnenie spoluúčasti mladých na veciach verejných. Hostia zo samospráv vyjadrili pochopenie pre prácu s mládežou, poďakovali realizátorom a aktérom projektu Rozuzlenie, načrtli a podporili ďalšiu spoluprácu. Vďaka patrí zamestnancom Ľubovnianskeho hradu, ktorí účastníkom konferencie dovolili nahliadnuť do historických priestorov a tak im spríjemnili chvíle strávené v Starej Ľubovni.